CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ LOGISTICS PAPA

Trung gian thương mại

Hoạt động trung gian thương mại là gì?
Các hoạt động trung gian thương mại là hoạt động của thương nhân để thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định, bao gồm hoạt động đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá và đại lý thương mại.

Hoạt động trung gian thương mại của Công ty PAPA sẽ đem đến cho quý khách những lợi ích sau đây:
Hoạt động trung gian thương mại của chúng tôi mang lại hiệu quả lớn cho các thương nhân trong quá trình tổ chức mạng lưới phân phối, tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ ở trong nước cũng như ở ngoài nước.
Chúng tôi là chuyên gia trong lĩnh vực phân phối, tiêu thụ nên hơn ai hết chúng tôi biết tất cả những gì cần thiết cho công việc của mình. Chúng tôi có thể tư vấn cho nhà sản xuất, nhà đầu tư những điều tốt nhất trong lĩnh vực phân phối hàng hoá.
Các hoạt động trung gian thương mại góp phần thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hoá và từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển.

Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn cụ thể nhé.

Bài viết liên quan

Mua bán hàng hóa

Ngày đăng: 14/06/2022

Ủy thác xuất nhập khẩu

Ngày đăng: 14/06/2022

Xúc tiến thương mại

Ngày đăng: 14/06/2022

Đối tác thường xuyên