CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ LOGISTICS PAPA

VẬN TẢI HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ

Vận tải hàng không quốc tế

Đối với dịch vụ vận tải hàng không quốc tế, Chúng tôi đảm nhận các dịch vụ đa dạng từ kho chủ hàng cho đến sân bay hoặc kho của người nhận (airport-airport, door-airport, airport-door, door-door).

Đối tác thường xuyên