CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ LOGISTICS PAPA

Chính sách xử lý khiếu nại

CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

  1. Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên qua đến việc sử dụng dịch vụ của công ty
  2. Tất cả mọi trường hợp cần xử lý, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục giải quyết khiếu nại
  3. Thời gian giải quyết khiếu nại : trong thời hạn tối đa 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được thiếu nại của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng

Đối tác thường xuyên